Основи методики розслідування незаконного видобування вугілля

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018-10-26

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Міністерство освіти і науки України. – Харків, 2018. Дисертація є комплексним дослідженням основ методики розслідування незаконного видобування вугілля. Визначено, що центральним елементом методики розслідування даного різновиду злочинів є криміналістична характеристика, досліджено її елементний склад. На базі положень загальної теорії криміналістики та узагальнення матеріалів кримінальних проваджень, сформульовано особливості виявлення ознак кримінального правопорушення, зміст та різновиди типових слідчих ситуацій початкового етапу досудового розслідування незаконного видобування вугілля. Надано рекомендації щодо організації і тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування досліджуваного різновиду злочинів, а саме: огляду, допиту та обшуку. Запропоновано типовий комплекс судових експертиз, які слід призначати при розслідуванні незаконного видобування вугілля.

Опис

Ключові слова

криміналістична методика, незаконне видобування вугілля, кримінальне провадження, досудове розслідування, криміналістична характеристика злочину, початковий етап розслідування, слідча ситуація, слідчі (розшукові) дії

Бібліографічний опис