Застосування центрально графічного методу для аналізу розвитку геоекологічної ситуації в старопромислових регіонах

Анотація

Для старопромислових регіонів (СПР) характерна велика різниця у рівні розвитку міських і районних (сільських) соціогеосистем (СГС). Історично склалося так, що саме в містах створювалися великі підприємства, формувався потужний робітничий клас, розвивався трудовий потенціал, накопичувались культурні цінності. Сільській місцевості була відведена роль «тилу», підтримуючого фактору для всебічного забезпечення зростання промислового виробництва і потенціалу міста. Такий розподіл сфер суспільного виробництва формувався протягом багатьох десятиліть і лише наприкінці ХХ ст. велике промислове виробництво почали виносити за межі міст, але диспропорції у розвитку залишилися.

Опис

Регіон - 2014: суспільно-географічні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 3 – 4 квітня 2014 р. / Гол. ред. колегії Л.М. Нємець. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014.

Ключові слова

екологія, екологічна ситуація, центрографічний метод, старопромисловий регіон

Бібліографічний опис