Статево-вікова структура населення м. Харкова як основа його демографічного капіталу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-12

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н. Каразіна, геолого-географічний факультет, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства

Анотація

В статті визначено сутність демографічного капіталу. Представлено статево-вікову структуру населення як основу формування демографічного капіталу. Розглянуто закономірності формування статево-вікової структури населення міста Харкова. Визначено співвідношення розподілу населення за статтю та віком. Розраховано основні демографічні показники, визначено демографічне навантаження та особливості його розподілу за основними групами населення. Проаналізовано статеве співвідношення населення міста, визначено вік балансування. Окреслено коло питань для подальшого вивчення структури населення як основи формування демографічного капіталу міста.

Опис

Ключові слова

демографічний капітал, статево-вікова структура населення, демографічне навантаження, статеве співвідношення

Бібліографічний опис

Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збі-рник наукових праць. – Харків: Харківський національний уні-верситет імені В.Н. Каразіна, 2012. – Вип. 13 (2). – с. 73 – 76