Якість поверхневих вод міста Харкова

Ескіз недоступний

Дата

2011

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В статье изложены результаты сравнительного анализа состояния качества поверхностных вод города Харькова. Освещаются проблемы изменения качества поверхностных вод под влиянием антропогенных факторов.

Опис

Ключові слова

гідрологія, якість поверхневих вод, сольовий склад, інтегральний екологічний індекс.

Бібліографічний опис

Доц В. Г., Якість поверхневих вод міста Харкова // «Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи: Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського (6-8 квітня 2011 р.). - 2011. - С 39 - 41.