Застосування програмного продукту GOOGLE SKETHUP 7 для потреб 3D картографування

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В статье изложены основные положения разработанной автором теории ком-плексного 3D-картографирования регионов Украины (на примере микрорайона «Солнечный» Орджоникидзевского района г. Харькова). Определена сущность, цели, и особенности 3D-картографии. Результаты исследования апробированы на практике.

Опис

Ключові слова

веб-картографія, 3D- картографування

Бібліографічний опис

ПОРТЯННІКОВ І.В., ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ GOOGLE SKETHUP 7 ДЛЯ ПОТРЕБ 3D КАРТОГРАФУВАННЯ // «Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи: Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського (6-8 квітня 2011 р.) . - 2011.