Global Governance: інститути, режими, актори : методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 052 «Політологія» освітньо-професійної програми «Глобальні студії та світова політика»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Global Governance: інститути, режими, актори» розроблені для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 052 «Політологія» освітньопрофесійної програми «Глобальні студії та світова політика». У методичному виданні подається: структура лекційного матеріалу, тематичний план семінарських занять, завдання та вказівки до їх виконання, джерельна база до навчальної дисципліни, методи навчання та критерії оцінювання успішності знань.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, Research Subject Categories::TECHNOLOGY, глобальні трансформації світового розвитку, система глобального управління, механізми регулювання міжнародних відносин, клубні форми глобального управління, міжнародні організації глобального управління, громадянський сектор в регулюванні глобалізаційних процесів, міжнародна безпека, методи навчання та засоби діагностики результатів навчання

Бібліографічний опис

Global Governance: інститути, режими, актори : методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 052 «Політологія» освітньо-професійної програми «Глобальні студії та світова політика» / Уклад. Н.А. Віннікова. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. - 20 с.