Сучасний стан, проблеми та перспективи використання земельних ресурсів Харківської області

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н. Каразіна, геолого-географічний факультет

Анотація

Опис

Ключові слова

земельні ресурси, земельний фонд, сільськогосподарські угіддя, водна ерозія

Бібліографічний опис

Збірник наукових праць «Вісник Харківського національного уні-верситету імені В.Н. Каразіна: Геологія – Географія – Екологія». – Випуск № 1033. – Харків: Харківський національ-ний університет імені В.Н. Каразіна, 2012. – с. 186 – 190