Точные и приближенные решения уравнения Бриана-Пиддака

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Вперше отримано найбільш загальний вигляд локально-максвеллівських розподілів для моделі шорсткуватих куль. Проведена детальна класифікація усіх можливих видів руху, які відповідають цим розподілам. Побудовано низку наближених бімодальних розв'язків рівняння Больцмана для шорсткуватих куль, що описують взаємодію між різними типами локально-максвеллівських течій: смерчоподібних та "прискорення-ущільнення", зокрема, з гвинтовою складовою. У якості величин, що характеризують ступінь відхилу між частинами рівняння Бріана-Піддака, використані рівномірно-інтегральний відхил та його модифікація з вагою, а також чисто інтегральний відхил.

Опис

Дисертацію захищено у спеціалізованій вченій раді К 64.051.11 11 вересня 2015 р.

Ключові слова

Математика, Математична фізика, Рівняння Бріана-Піддака, Шорсткуваті сфери

Бібліографічний опис

Гукалов А. А. Точные и приближенные решения уравнения Бриана-Пиддака [Текст] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.03 / Гукалов Алексей Александрович. - Х., 2014. - 121 с.