Поселенська мережа Донецького регіону: історико-географічний і соціально-економічний аспекти

Анотація

Соціально-економічний розвиток Донецького регіону тісно пов’язаний з історією заселення його території та особливостями господарського освоєння, що позначилося не тільки на географічній карті, а й визначило коло соціально-економічних проблем на сучасному етапі розвитку. Територія Донецької області – пізно заселений регіон України. Тільки в XVI сторіччі береги Сіверського Донця (північ області) починають заселяти українські козаки, а також селяни-втікачі з Правобережжя України та з Росії, 1642 роком датовані письмові згадки про Святогірський монастир (нині Святогірська лавра), поселення біля якого вважаються першими поселеннями на території регіону; вони були важливими стратегічними пунктами, що грали значну роль в обороні південних кордонів Московської держави.

Опис

Регіон – 2013: стратегія оптимального розвитку: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 7–8 листопада 2013 р. / Гол. ред. колегії В.С. Бакіров. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013.

Ключові слова

поселення, поселенська мережа, місто

Бібліографічний опис