Особливості дистанційного навчання основам здоров’я в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розкривається сутність дистанційного навчання, дається характеристика методики його проведення, розкривається можливість включення дистанційних технологій в освітній процес загальноосвітньої школи, визначаються чинники, необхідні для застосування дистанційного навчання в середніх навчальних закладах, розглядаються особливості викладання шкільного предмету «Основи здоров’я» за дистанційними технологіями. В статье раскрывается суть дистанционного обучения, дается характеристика методики его проведения, раскрывается возможность включения дистанционных технологий в образовательный процесс средней школы, определяются факторы необходимые для применения дистанционного обучения в средних учебных заведениях, выделяются особенности преподавания «Основ здоровья» по дистанционным технологиям. The essence of training on distance is describing, the characteristic of a technique of training on distance is given, the opportunity of inclusion technologies of training on distance in educational process of high school are observed in this article. The factors necessary for application of training on distance in high school are determined, the features of teaching «Bases of health» on technologies of training on distance are allocated.

Опис

Ключові слова

здоровий спосіб життя, здоров’я населення, дистанційне навчання

Бібліографічний опис

Гончаренко М.С. Особливості дистанційного навчання основам здоров’я в Україні / Гончаренко М.С., Іваненко Л.О. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 862. Сер.: Валеологія: сучасність і майбутнє. – Вип. 6. – С. 26 – 29