Семантика словообразу краса в архаїчних текстах української народної словесності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У статті розглянуто функціонально-семантичні особливості словообразу краса в архаїчних текстах української народної словесності. Наголошено на зумовленості давніх шарів значень аналізованого образу міфологічними ві¬руваннями, визначено його місце в конструюванні фрагментів міфологічної і фольклорної картин світу й указано на органічний зв'язок з ключовим для української народної культури образом жінки.

Опис

Філон Микола Іванович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Губарева Галина Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

міфологічна картина світу, словообраз, семантика, символічне значення, міфологічний текст

Бібліографічний опис

Філон М.І. Семантика словообразу краса в архаїчних текстах української народної словесності / Філон Микола Іванович, Губарева Галина Анатоліївна // Незгасимий СЛОВОСВІТ: Збірник наукових праць на пошану професора Володимира Семеновича Калашника / Уклали Микола Філон, Тетяна Ларіна. – Х. : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2011. – С. 490 - 497