Інтерв'ю в сучасній молодіжній пресі: жанрово-стильові особливості (на матеріалі журналів «Молоко» й «Екстрим»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Досліджуються основні форми і типи жанру інтерв'ю в сучасних молодіжних виданнях, виокремлюються одиниці інформативної єдності й прийоми інтимізації мовлення в текстах інтерв'ю. Аналізується роль жаргонної лексики та стилістично занижених форм займенників в інтерв'ю, функції образних графічних засобів. Genre and stylistic features of interview in the modern and youth magazines, building blocks of communicatory unity, style of speaking are investigated in the article. Youth slang, forms of pronouns, functions of image-bearing and graphical resources are analysed.

Опис

Лаврик Оксана Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

жанр інтерв'ю, молодіжний журнал, прийоми інтимізації мовлення

Бібліографічний опис

Лаврик О.В. Інтерв'ю в сучасній молодіжній пресі: жанрово-стильові особливості (на матеріалі журналів «Молоко» й «Екстрим») / О.В. Лаврик // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 874. Сер.: Соціальні комунікації. – Вип. І. – С. 57 – 61