Поліваріантність трактувань принципу субсидіарності у суспільно-політичному дискурсі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Досліджуються трактування принципу субсидіарності, що відбивають еволюцію його утвердження й застосування. Продемонстровано, що субсидіарність у суспільних відносинах постає як регулятивне начало, правовий принцип і демократична цінність; в управлінських відносинах – як засіб, що наближає реалізацію повноважень якомога ближче до громадянина, механізм, який сприяє ефективній витраті коштів та правило розподілу повноважень. The article deals with the problem of interpretations the principle of subsidiarity, which reflect the evolution of its consolidation and implementation. It is demonstrated that subsidiarity in public relations is a regulatory principle, a legal principle and a democratic value; in administrative relations – it is a tool that brings the realization of authority to the citizens, a mechanism that facilitates the efficient expenditure of funds and a rule of power separation.

Опис

Ключові слова

принцип субсидіарності, горизонтальна/вертикальна субсидіарність, principle of subsidiarity, the horizontal / vertical subsidiarity

Бібліографічний опис

Панченко Т.В. Поліваріантність трактувань принципу субсидіарності у суспільно-політичному дискурсі. / Т.В. Панченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 1013. – 2012. – С. 80-85