Компонентний аналіз вектору розвитку соціогеосистем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014-06-20

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В статті розглянуто методологічні питання використання багатовимірного простору для аналізу процесу розвит- ку соціогеосистем. Пропонується разом із загальним аналізом вектора досліджувати його проекції на осі простору - за часовими похідними кожного параметру процесу встановлюються їх зміни, що дає можливість вивчати розвиток соціоге- осистем на рівні кожного параметру. Наводяться конкретні приклади використання методики для аналізу розвитку гео- екологічної ситуації в міських і районних соціогеосистемах Дніпропетровської області

Опис

Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2014

Ключові слова

багатовимірний ознаковий простір, соціогеосистема, параметри розвитку, вектор розвитку, складові вектору, часові похідні параметрів

Бібліографічний опис