Апелятиви у внутрішньоміських назвах Харкова

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розглянуто апелятиви, які стали власними назвами елементів міської дорожньо-вуличної мережі Харкова. Визначено основні групи урбанонімів Харкова за значеннями. Установлено випадки позасистемної номінації в топонімії Харкова. Автор робить висновок щодо подальших напрямків дослідження урбанонімів міста. В статье рассматриваются апеллятивы Харькова, которые стали именами собственными элементов городской дорожно-уличной сети Харькова. Определены основные группы урбанонимов Харькова по значениям. Установлены случаи внесистемной номинации в топонимии Харькова. Автор делает вывод относительно дальнейших направлений исследования урбанонимов города. The article deals with the appellative of Kharkіv, which became proper names of road and street network of the city. The author has identified the main groups of urbanity Kharkiv to their values, established cases of the category outside the system of Kharkiv toponymy and made a conclusion on future directions for the study of urban toponymy in the city.

Опис

Ключові слова

Харків, апелятив, топонім, урбанонім, назва, вулиця, Харьков, апеллятив, топоним, урбаноним, название, улица, Kharkiv, appellative, toponym, urbanonym, name, street

Бібліографічний опис

Удовенко Л. О. Апелятиви у внутрішньоміських назвах Харкова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2015. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 21. - С. 90-93.