Електоральна система у політичному полі держави

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Розглядається поняття електоральної системи та підходи до його трактування. Визначається місце електоральної моделі у виборчому законодавстві. Аналізується роль виборчих правил у функціонуванні держави. Розглядаються напрямки впливу виборчої моделі на політичне поле країни. Описуються значимі характеристики електоральних систем, від яких залежать особливості їх впливу на політичний процес. The article deals with the concept of the electoral system and approaches to its interpretation. The specific place of the electoral model in the electoral law is defined. Areas of the electoral model influence on the country's political field are defined. The role of electoral rules in the functioning of the state is analyzed. The meaningful characteristics of electoral systems and features of their impact on the political process are described.

Опис

Ключові слова

електоральна система, електоральна модель, виборче законодавство, вибори, electoral system, electoral model, electoral law, elections

Бібліографічний опис

Шмат А.С. Електоральна система у політичному полі держави / А.С. Шмат // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 1073. – 2013. – С. 53-58