Методологічні аспекти демократичного аудиту на прикладі „freedom hоusе”

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У статті здійснено огляд основних проблем, що виникають при здійсненні демократичного аудиту, перш за все зумовлених обмеженістю застосовуваного методологічного апарату. В якості наочного прикладу розглянуто діяльність неурядової організації „Freedom House”. The article examines the main problems which appear while implementing democracy audit. These problems are mainly to be conditioned by deficiencies of appealed methodological mechanism. As a case example the article uses work of nongovernmental organization «Freedom House».

Опис

Ключові слова

Freedom House”, indicator of democracy, democracy measurement democracy index, democracy, демократія, індикатор демократії, вимірювання демократії, „Freedom House”, індекс демократії

Бібліографічний опис

Іллєнко Д.В. Методологічні аспекти демократичного аудиту на прикладі „freedom hоusе” / Д.В. Іллєнко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 984. – 2011. – С. 95-102