Криміналістична характеристика та особливості розслідування злочинів у галузі цукрового виробництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018-01-05

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Міністерство освіти і науки України. – Харків, 2018. Дисертацію присвячено дослідженню криміналістичної характеристики та особливостей розслідування злочинів у галузі цукрового виробництва. Досліджено стан злочинності у галузі цукрового виробництва та її детермінанти. Окреслено наукові підходи щодо криміналістичної класифікації економічних злочинів, зокрема тих, що вчиняються у галузі цукрового виробництва. Визначено особливості криміналістичної характеристики злочинів у галузі цукрового виробництва, її елементів та кореляційні зв’язки між ними. Розглянуто організаційні засади та тактичні завдання досудового розслідування. Встановлено особливості слідчих ситуацій та формування версій при розслідуванні злочинів у галузі цукрового виробництва. Досліджено питання організації взаємодії слідчих з оперативними підрозділами, контролюючими органами під час розслідування злочинів, що вчиняються у галузі цукрового виробництва. Визначено особливості підготовки та проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. Обґрунтовано можливості проведення судових експертиз у кримінальному провадженні та розроблено рекомендації щодо їх підготовки.

Опис

Ключові слова

галузь цукрового виробництва, криміналістична характеристика, тактичні завдання розслідування, слідчі ситуації, взаємодія, слідчі (розшукові) дії, судова експертиза

Бібліографічний опис