Біоетичний аспект лібералізму: свобода чи обмеження свободи?

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стрімкий розвиток науки, зокрема медицини, останнім часом значно розширив предметне поле ліберальних теорій. Наразі проблеми біоетики мають велике значення не лише через те, що вони зачіпають низку життєво важливих питань, але й тому, що вони сприяють формуванню нових суспільних інститутів. Метою цих інститутів не є надання людині абсолютної свободи в біомедичних питаннях, а побудова нової системи відносин, заснованої на принципах відповідальності, толерантності та співпраці.

Опис

Ключові слова

біоетика, медицина, свобода, суспільні інститути

Бібліографічний опис

Здорик М.В. Біоетичний аспект лібералізму: свобода чи обмеження свободи? / М.В. Здорик // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна / Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. – Х. : Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 912: сер. «Питання політології», вип. 17. – С. 183 – 187