Слово ВКонтакті зі словом (деякі загальні зауваги щодо лінгвістики соціальних мереж)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Виділено дискурс соціальних мереж як особливе комунікативне утворення сучасності, лінгвістичні виміри якого окреслені значно виразніше, ніж загалом інтернет-дискурсу. На матеріалі соціальної мережі укопіакіе.га показано мовну специфіку подання персональної інформації в анкетній частині сторінки, а також розглянуто деякі мовні феномени: статуси особистості та назви мережевих груп.

Опис

Трифонов Роман Анатолійович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

мовна особистість, інтернет-дискурс, соціальні мережі, експресивність, прецедентність

Бібліографічний опис

Трифонов Р.А. Слово ВКонтакті зі словом (деякі загальні зауваги щодо лінгвістики соціальних мереж) / Трифонов Роман Анатолійович // Незгасимий СЛОВОСВІТ: Збірник наукових праць на пошану професора Володимира Семеновича Калашника / Уклали Микола Філон, Тетяна Ларіна. – Х. : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2011. – С. 559 - 568