Источники формирования книжного фонда библиотеки Харьковского университета в 1920—1930 гг.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Київ : Видавництво Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Анотація

У статті розкриваються джерела комплектування виданнями XIX ст. наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна упродовж 1920-1930-х pp. Реконструкція здійснена на підставі дослідження архівних джерел та бібліотечного фонду. The article makes an attempt to restore a history, how editions of the nineteenth century were filling up the Scientific library of Kharkiv Karazin University in period of 1920-1930.

Опис

Алла Евтушенко, зав. сектором ЦНБ Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

Ключові слова

ЦНБ Харківського національного університету імені В. И. Каразіна, бібліотечний книжковий фонд XIX ст., видання з конфіскованих і націоналізованих бібліотек, Scientific library of Kharkiv Karazin University, library book fund of 19th century, editions from the confiscated and nationalized libraries

Бібліографічний опис

Евтушенко А.В. Источники формирования книжного фонда библиотеки Харьковского университета в 1920—1930 гг. / Алла Евтушенко // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 3(215). – С. 43–46.