Ретроспективний аналіз формування поселенської системи міста Харкова

Ескіз недоступний

Дата

2014-06-21

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Місто – це складна, структурно цілісна та відносно самостійна система, що розглядається у взаємозв’язку та взаємообумовленості таких її підсистем, як економічна, правова, соціальна, географічна. Особливу увагу науковців привертають великі міста, оскільки охоплюють політичні, адміністративні, фінансові, владні, культурні, історичні, мовні, етнічні, соціальні складові. Місто Харків є одним з найбільш розвинених промислових регіонів України і півдня Східної Європи. Всі складові міста – населення, просторова впорядкованість і організація міста змінюються в часі, отже, потребують відповідних досліджень. Ретроспективний аналіз формування території міста Харкова дає можливість визначити тенденції, за якими розвивається місто та можливість визначення науково обґрунтованих шляхів подальшого розвитку поселенської системи міста, удосконалення її організації та функціонування, а також розвиток соціально-економічних та політичних процесів у системі конкретного міста.

Опис

Регіон - 2014: суспільно-географічні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 3 – 4 квітня 2014 р. / Гол. ред. колегії Л.М. Нємець. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014.

Ключові слова

місто, населення, господарське освоєння, система поселень

Бібліографічний опис