Просторова модель роману 0. Кобилянської «Ніоба»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В статье предпринята попытка исследовать модель художественного пространства романа О. Кобылянской «Ниоба». The article is an attempt to investigate the art space model of the novel «Nioba» by O. Kobylanska.

Опис

Ключові слова

Кобилянська, «Ніоба», жанрова трансформація

Бібліографічний опис

Матвеева Т.С. Просторова модель роману 0. Кобилянської «Ніоба» / Т.С. Матвеева // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2007. – № 765. Сер.: Філологія. – Вип. 50. – С. 77 – 83