Аксіологічні засади формування політичних рішень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Представлено дослідження аксіологічних детермінант творення політичних рішень у спектрі тенденцій розвитку політичного управління. Окреслено аспекти теоретичного дискурсу, дотичні до проблематики прийняття політичних рішень. Сформульовано методологічні принципи аналізу політичних рішень крізь призму ціннісно-нормативних і соціокультурних чинників. The paper presents a study of the determinants of production axiological political decisions in the spectrum of trends in political governance. Outlines aspects of theoretical discourse on issues of political decision-making. Formulated methodological principles of the analysis of policy decisions through the prism of values, norms and socio-cultural factors.

Опис

Ключові слова

політичне рішення, політичне управління, психологічні чинники, ціннісні, соціокультурні детермінанти, political decision, political governance, values, socio-cultural determinants, psychological factors

Бібліографічний опис

Вінникова Н.А. Аксіологічні засади формування політичних рішень / Н.А. Вінникова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 1073. – 2013. – С. 41-47