Соціальні проблеми Дніпропетровської області як індикатори рівня і якості життя населення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н. Каразіна, геолого-географічний факультет, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства

Анотація

В статті аналізуються проблеми природного руху, захворюваності і зайнятості населення Дніпропетровської області, які розглядаються як індикатори рівня і якості життя населення. Зазначається, що на тлі постійної депопуляції спостерігається повільна, але стійка тенденція зростання природного приросту населення за рахунок збільшення народжуваності і зменшення смертності. Серед причин смертності переважають хвороби системи кровообігу. У структурі захворюваності переважають хвороби органів дихання, що пояснюється несприятливою екологічною ситуацією в регіоні. Зайнятість населення, як умова отримання населенням якісних медичних послуг, на Дніпропетровщині є однією з найвищих в Україні. Серед причин звільнення найманих працівників останніми роками переважають економічні причини.

Опис

Ключові слова

природний рух населення, захворюваність населення, зайнятість населення, рівень життя, якість життя

Бібліографічний опис