Український миротворчий контингент у Республіці Ірак

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

У статті досліджуються основні аспекти участі українського миротворчого контингенту в процесі мирного врегулювання в Республіці Ірак. Автор аналізує основні причини відправки українського миротворчого контингенту до Республіки Ірак та результати цієї миротворчої місії для України, висвітлює особливості повсякденного життя українських миротворців. В статье исследуются основные аспекты участия украинского миротворческого контингента в процессе мирного урегулирования в Республике Ирак. Автор анализирует основные причины отправки украинского миротворческого контингента в Республику Ирак и результаты этой миротворческой миссии для Украины, раскрывает особенности повседневной жизни украинских миротворцев. The basic aspects of participation of the Ukrainian peacemaking contingent in the process of peaceful settlement in Republic of Iraq are inquired in the article. The author analyzes the main reasons for sending Ukrainian peacemaking contingent in the Republic of Iraq, and the results of this peacemaking mission for Ukraine, reveals the features of everyday life of the Ukrainian peacemaking contingent.

Опис

http://www-philosophy.univer.kharkov.ua/ua/kafedra/visn_ua/visn_15.html

Ключові слова

миротворчість, Ірак, провінція Васіт, український миротворчий контингент, миротворчество, Ирак, провинция Васит, украинский миротворческий контингент, peacemaking, Iraq, province of Vasit, Ukrainian peacemaking contingent

Бібліографічний опис

Зіньковський С. О. Український миротворчий контингент у Республіці Ірак / С. О. Зіньковський // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2012. - № 1006. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 15. - C. 55-61.