Украинский вестник на 1816 год. Книжка восьмая. Месяц август

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1816-08

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьков : В Университетской типографии

Анотація

«Украинский вестник» (1816-1819 рр.) – перший на Україні літературно-художній, науковий та громадсько-політичний місячник, видання якого тривало чотири роки. Ініціатором його видання був професор словесності Харківського університету Іван Срезневський (1770-1820), видавцями-редакторами – талановиті публіцисти й організатори Євграф Філомафітський (1790-1831), Розумник Гонорський (1791-1819). Журнал мав відділи науки й мистецтва, красного письменства і “суміші”. Першим із тогочасних видань «Украинский вестник» відкрив відділ місцевої хроніки – харківські записки, котрий вів Григорій Квітка-Основ’яненко. Певний час існував також відділ дитячого читання, а потім – закордонних відомостей. Тираж журналу – 500 примірників, поширювався по всіх містах Слобідської України, Півдня Росії, а також у Петербурзі, Москві, Ризі, Варшаві, Тифлісі та ін. «Украинский вестник» користувався широкою популярністю. Найбільшим здобутком журналу слід назвати публікацію на його сторінках естетичних праць Р.Гонорського, художньої прози І.Вернета, української поезії П.Гулака-Артемовського. Сміливі виступи журналу привернули увагу місцевої та столичної цензури і на початку 1820-го року було “припинено його негайно”.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Aesthetic subjects::Literature, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History, Марков Михайло, Замечание на статью о Малороссии, помещенную во 2-й и 3-й книжках Украинского вестника, Опыт по двум способам (аналитическому и синтетическому) судить и оценивать по достоинству эстетические произведения как древних, так и новых стихотворцев, Приятности детских лет, Лилия и Роза, Мелезихтон, Шумлянская Глафира, Подражание Псалму 114-му, Короставцева Людмила, Срезневский Ив., Кричевская Любовь, Харьковские записки, Отделение Российского Библейского общества в Харькове, Харьковское Библейское общество, Слободско-Украинское отделение Российского Библейского общества, Российское Библейское общество, Харьковское Общество Благотворения, Институт для воспитания девиц, Харьковская губерния, история образования, Библиография выходящих в Харькове книг, Повинухин Фалалей, Повинухин Фалурден, Теория музыки, сочинение Густава Гесс де Кальве, перевод Разумника Гонорского, Густав Гесс де Кальве, О подписке на новую книгу

Бібліографічний опис

Украинский вестник на 1816 год. Книжка восьмая. Месяц август.– Харьков : В Университетской типографии, 1816. – С. 120–240.