Політичне рішення в системі багаторівневого управління

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У межах статті досліджується процесуальний аспект ухвалення рішень в Європейському Союзі. Увагу приділено виявленню чинників, що впливають на процедуру вироблення політичних рішень в системі загальноєвропейського врядування. На основі використання концепції багаторівневого управління, в якості базового методологічного підходу, представлена спроба розробки дослідницької моделі для аналізу процесу творення рішень в Європейському Союзі.

Опис

Ключові слова

політичне рішення, Європейський Союз, багаторівневе управління

Бібліографічний опис

Вінникова Н.А. Політичне рішення в системі багаторівневого управління / Н.А. Вінникова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна / Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. – Х. : Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 912: сер. «Питання політології», вип. 17. – С. 24 – 33