Україна в системі світогосподарських зв'язків

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Видання містить програму навчальної дисципліни, плани семінарських та практичних занять, методичні вказівки до самостійної роботи студентів, питання до підсумкового контролю, приблизну тематику наукових робіт, тощо

Опис

Ключові слова

світогосподарські зв'язки, зовнішня торгівля України, практична робота, план семінарського заняття, інвестиційне співробітництво, трудова міграція, експорт України, тематика контрольних робіт, методичні рекомендації

Бібліографічний опис

Видання містить програму навчальної дисципліни, плани семінарських та практичних занять, методичні вказівки до самостійної роботи студентів, питання до підсумкового контролю, приблизну тематику наукових робіт, тощо