Субсидіарність і демократія: витоки, суперечності та перспективи взаємодії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Питання співвідношення демократії та субсидіарності доволі неоднозначне. Дані принципи відзначаються як спільними рисами, так і певним напруження між ними. При цьому доля субсидіарності безпосередньо пов’язана з демократією та її окремими концепціями – християнською, деліберативною тощо. В умовах становлення багаторівневих політичних відносин доцільно утвердження субсидіарної демократії, що забезпечить розподіл повноважень на різних рівнях політичної взаємодії.

Опис

Ключові слова

субсидіарність, демократія, християнська демократія, деліберативна демократія

Бібліографічний опис

Панченко Т.В. Субсидіарність і демократія: витоки, суперечності та перспективи взаємодії / Т.В. Панченко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна / Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. – Х. : Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 885: сер. «Питання політології», вип. 16. – С. 63 – 70