Інституціоналізація української бюрократії у процессах державотворення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Проблема бюрократизації державного апарату є однією з найбільш актуальних у нашій державі. У статті визначається поняття бюрократії, розглядаються основні теоретичні засади цього феномена. Розкриваються особливості бюрократичного процесу у сучасній Україні та його негативні наслідки на розвиток демократичних принципів і громадянського суспільства. Значна увага приділяється шляхам подолання бюрократизації в Україні. The problem of bureaucratic state apparatus is one of the most pressing in our country. The article defines the concept of bureaucracy deals with basic theoretical foundations of this phenomenon. Features of the bureaucratic process in modern Ukraine and its negative effects on the development of democratic principles and civil society. Considerable attention is given to ways of overcoming bureaucracy in Ukraine.

Опис

Ключові слова

канцелярія, легітимна влада, державний апарат, держслужбовець, панування, політичний інститут, інституціаналізація, бюрократія, the legitimate, the Office, the state apparatus, civil servant, domination, political institution, institutsianalizatsiya, the bureaucracy

Бібліографічний опис

Краснова М.Г. Інституціоналізація української бюрократії у процессах державотворення / М.Г. Краснова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 1073. – 2013. – С. 103-107