Глобальні проблеми сучасності : підручник

Анотація

Підручник спрямований на активне вивчення студентами дисципліни «Глобальні проблеми сучасності». У ньому в логічній послідовності розкриваються чинники та причини виникнення глобальних проблем сучасності, їх сутність. Розглядаються можливі шляхи подолання проблем. Показується роль у цьому міжнародних урядових і неурядових організацій, міжнародних угод та існуючих концепцій – сталого соціально-економічного розвитку, нового міжнародного економічного порядку тощо. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, практичних спеціалістів

Опис

Згідно з рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з 2015 / 2016 навчального року для студентів магістерського рівня всіх спеціальностей введений новий курс: «Глобальні проблеми сучасності». Задля виконання цього рішення, допомоги студентам у вивченні нововведеного курсу колективом викладачів факультетів: Міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу; Геології, географії, рекреації і туризму; Екологічного й Економічного підготовлений підручник «Глобальні проблеми сучасності». Поява курсу «Глобальні проблеми сучасності» для студентів магістерського рівня всіх спеціальностей Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна не випадкова. Це «синтетична», інтегральна дисципліна. В її предметних полях на базі раніше отриманих студентами знань і умінь об’єднуються найважливіші питання теорії та практики сучасного світового суспільства

Ключові слова

Бібліографічний опис

Глобальні проблеми сучасності : підручник / Редкол.: В.С. Бакіров (голова), А.П. Голіков, О.А. Довгаль, В.А. Пересадько, В.І. Сідоров та інші ; Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Видавництво ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2020 . – 631 с. : іл. - ISBN 978-966-285-617-0 .