Добромильська реформа: передумови та наслідки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

На основі залучення маловідомих джерел та історіографічних розвідок проаналізовано становище галицького чернецтва кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. Основний акцент зроблено на розгляді передумов проведення Добромильської реформи василіанського чину 1882 р. та основних подій, що з цим були пов’язані. Висвітлено її значення у справі відродження чернецтва краю. На основе малоизвестных источников и историографических исследований проанализировано положение галицкого монашества конца ХVІІІ – начала ХХ ст. Основной акцент сделан на рассмотрении предпосылок проведения Добромильской реформы василианского чина 1882 г. и основных связанных с этим событий. Освещено ее значение в деле возрождения монашества региона. Based on the bringing little-known sources and historical and graphical studies, the situation of Halytskyi monasticism in the late XVIII - early XX century is analyzed. The emphasis is given to consideration of the conditions and key events related to the reform of Dobromil Basilian Order of 1882. Its role in the revival of monasticism is highlighted.

Опис

Електронний архів Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки http://www-philosophy.univer.kharkov.ua/ua/kafedra/visnyk_ua.html

Ключові слова

Добромильська реформа, василіанський чин, історія, монастир, Добромильская реформа, василианский чин, история, монастырь, Dobromyl reform, Basilian Order, history, monastery

Бібліографічний опис

Бегей О.І. Добромильська реформа: передумови та наслідки // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2013. – № 1055. – Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». – Вип. 16. – С. 29-35.