Параметри адаптації суспільства до демократичних перетворень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Стаття присвячена розгляду актуальних проблем політичного інжинірингу в Україні. Аналізуються соціополітичні виміри адаптації суспільства до трансформацій. Визначаються елементи трансформаційної моделі політичного інжинірингу, що сприяли б просуванню демократичного вибору в українському суспільстві. Ключові слова: параметри, політичний інжиніринг, трансформації, адекватність, ефективність. Статья посвящена рассмотрению актуальных проблем политического инжиниринга в Украине. Анализируются социополитические измерения адаптации общества к трансформациям. Выделяются элементы трансформационной модели политического инжиниринга, которые способствовали бы продвижению демократического выбора в украинском обществе. Ключевые слова: параметры, политический инжиниринг, трансформации, адекватность, эффективность.

Опис

Ключові слова

політичний інжиніринг

Бібліографічний опис

ВВісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна „Питання політології”. – 2008. – № 825.– С.108-114.