Поняття та загальна класифікація сімейних правовідносин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-03-24

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В роботі на підставі вивчення наукових досліджень з проблем приватного права, законодавства періоду входження України до складу інших держав та в добу незалежності виявлено трансформаційні процеси в розвитку інститутів сімейного права. Доведено послідовну змінюваність інститутів сімейного права залежно від звичаєвих, моральних та релігійних норм. Обґрунтовано та доведено існування взаємозв’язку і взаємовпливу соціальних норм у сімейних відносинах. За результатами проведення дослідження окреслено перспективи розвитку сімейного законодавства в процесі рекодифікації цивільного та сімейного законодавства. Обґрунтовується доцільність здійснення рекодифікації Цивільного кодексу України шляхом декодифікації Господарського кодексу України.

Опис

Ключові слова

класифікація сімейних правовідносин, учасники сімейних правовідносин, правовідносини між подружжям, правовідносини між батьками та дітьми, правові відносини між іншими родичами, усиновлення, опіка та піклування, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, рекодифікація цивільного законодавства

Бібліографічний опис

Труба, Вячеслав Іванович. Поняття та загальна класифікація сімейних правовідносин : дисертація ... доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / В.І. Труба; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. - Одеса, 2020. - 470 с.