Генезис жанра утопии: век XX (первая половина)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В роботі розглянуто найголовніші твори утопічної літератури першої половини XX ст. й накреслено основні жанрові риси, притаманні літературі цього періоду. This article deals with considers traces the main works of the Utopian literature of the first part of the XX с and has given main genre features of the literature of this epoch.

Опис

Ключові слова

жанр утопии, генезис жанра

Бібліографічний опис

Жаданов Ю.А. Генезис жанра утопии: век XX (первая половина) / Ю.А. Жаданов // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 798. Сер.: Філологія. – Вип. 53. – С. 159 – 163