«Сюрреализм» как проект тотальной амбивалентности и «ready-made»-автор

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В статье анализируются идейные ориентиры представителей «сюрреализма» и их критика Жан- Полем Сартром; а также художественная техника «ready-made» Марселя Дюшана, которая признается аналогом «смерти автора» в современном искусстве. У статті аналізуються ідейні орієнтири представників «сюрреалізму», і їх критика Жан-Полем Сартром, а також художня техніка «ready-made» Марселя Дюшана, яка визнається аналогом «смерті автора» в сучасному мистецтві. In this article we analyze the ideological orientations of representatives of «surrealism» and its criticism by Jean-Paul Sartre, as well as Marcel Duchamp's «ready-made» artistic technique, which is recognized as analogue of the «death of the author» in modern art.

Опис

До десятиріччя філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

«ready-made»-author, «death of the author», ambitendency, «revaluation of values», «ready-made»-автор, «смерть автора», амбивалентность, «переоценка

Бібліографічний опис

Лойко А.В. «Сюрреализм» как проект тотальной амбивалентности и «ready-made»-автор / А.В. Лойко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 984. Сер. Філософія. Філософські перипетії. – Вип. 44. – С. 47–52.