Мотив дороги в романі "Дикий мед" Л. Первомайського

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

В статье рассматривается мотив дороги в романе Л. Первомайского «Дикий мед», который раскрывает пространственно-временную модель художественного мира произведения. The article deals with the motif of road in L. Pervomaisky's novel «Wild honey» revealing the space-time model its artistic world has.

Опис

Ключові слова

Первомайський, мотив дороги, "Дикий мед"

Бібліографічний опис

Наріжна Л.Г. Мотив дороги в романі "Дикий мед" Л. Первомайського / Л.Г. Наріжна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2007. – № 787. Сер.: Філологія. – Вип. 52. – С. 210 – 215