Бібліотеки вишів Харківського зонального методичного об'єднання: нова якість роботи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Київ : Видавництво Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського

Анотація

На прикладі роботи наукових бібліотек державних вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації Харківського зонального методичного об'єднання розглядаються питання впливу новітніх технологій на якість роботи бібліотек, впровадження АІБС у роботу книгозбірень, що принципово змінило їх діяльність, зокрема трансформувало традиційні бібліотечні сервіси. The impact of the modern technologies on a library work quality, introduction of the automated information library systems to the libraries work that fundamentally altered their activity, qualitatively transformed traditional library' services, is considered in the paper based on the experience of the scientific libraries of the institutions of higher education of the III-IV levels of accreditation of the Kharkiv zonal methodical association. Overview of the libraries activity for 2012 is presented.

Опис

Ірина Журавльова, директор Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

бібліотеки Харківського зонального методичного об'єднання, автоматизація бібліотечної справи, бібліотечні програмні продукти, цифрові бібліотечні послуги, партнерство, бібліотечний менеджмент, libraries of the Kharkiv zonal methodical association, new technologies in librarianship, library work quality, digital library services, partnership, library management

Бібліографічний опис

Журавльова І.К. Бібліотеки вишів Харківського зонального методичного об'єднання: нова якість роботи / Ірина Журавльова // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 3(215). – С. 3–8.