Програма та методичні рекомендації до виробничої зовнішньо-економічної практики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків

Анотація

Програма розкриває мету, завдання та зміст виробничої зовнішньоеконо-мічної практики, відображає різноманітні аспекти проведення практики, містить методичні рекомендації для студентів з питань проходження та оформлення результатів практики.

Опис

Ключові слова

виробнича, зовнішня, економічна, практика

Бібліографічний опис

Програма та методичні рекомендації до виробничої зовнішньо-економічної практики (2-ге вид., перероб. і доповнене) / М.О. Лазарчук – Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 28 с.