Трансформації у традиційному хлібопеченні переселенців із зони відчуження ЧАЕС

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У роботі проаналізовано зміни в рецептурі та технології хлібних виробів у традиційній культурі переселенців із зони безумовного відселення внаслідок аварії на ЧАЕС. Розглянуто трансформацію процесів, що супроводжували випікання повсякденного хліба та пов’язані вірування, у місцях компактного розселення переміщених осіб. Обрядово-звичаєва сфера та пов’язані відмінності, що виникли на нових територіях, розглянуті осібно. Де можливо, зроблено порівняння з матірними територіями. В работе анализируются изменения в рецептуре и технологии хлебных изделий в традиционной культуре переселенцев из зоны безусловного отселения вследствие аварии на ЧАЭС. Рассмотрена трансформация процессов, сопровождавших выпекание повседневного хлеба и связанные верования, в местах компактного расселения перемещенных лиц. Обрядово-обычайная сфера и связанные различия, возникшие на новых территориях, рассматриваются отдельно. По возможности наводится сравнение с материнскими территориями. The paper deals with the issues connected to changes in the traditional bakery of migrants from Chernobyl exclusion zone, after the accident at the Chornobyl nuclear power station. The transformations of daily bread baking process and related beliefs are reviewed. The author draws the special attention to rituals, customs and related differences that have arisen in the new territories of residence. Possible comparisons with maternal territories are made. Conclusion are drawn that migrants from Chernobyl exclusion zone have got a large extent of assimilation.

Опис

Ключові слова

хліб, традиційна культура, зона відчуження, переселенці, Полісся, звичаєвість, хлеб, традиционная культура, зона отчуждения, переселенцы, Полесье, обычаи, bread, traditional culture, Chornobyl exclusion zone, migrants, Polissia, beliefs

Бібліографічний опис

Ципишев С. І. Трансформації у традиційному хлібопеченні переселенців із зони відчуження ЧАЕС // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2017. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 24. - С. 62-67.