Українська народна (родинна) педагогіка про виховання здорових дітей та підготовку їх до створення сім’ї

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В статті розглядається проблема виродження нації, причиною якого, на думку авторів, є руйнація національної культури. У статті викладено ту частину перевіреного тисячоліттями народного досвіду, яка охоплює піклування про здоров’я і фізичний розвиток дітей, формування духовного світу, трудових умінь і навичок та підготовку їх до сімейного життя. Відродження цього досвіду, як частини національної культури, дозволить, на думку авторів, уповільнити або й призупинити демографічну кризу в Україні. В статье изложено ту часть проверенного тысячелетиями народного опыта, который охватывает заботу о здоровье и физическое развитие детей, формирование духовного мира, трудовых умений и навыков и подготовку их к семейной жизни. Возрождение этого опыта, как части национальной культуры, позволит, по мнению авторов, замедлить или и приостановить демографический кризис в Украине. The article described the part of people's experience of thousands of years of proven, which covers the care of health and physical development of children, the formation of the spiritual world, work skills and prepare them for family life. The revival of this experience as part of national culture, and would, in our opinion, to slow down or stop and the demographic crisis in Ukraine.

Опис

Ключові слова

child and adolescent health, the demographic crisis, the destruction of national culture, the revival of national culture, здоров’я дітей і підлітків, демографічна криза, руйнація національної культури, відродження національної культури

Бібліографічний опис

Шахненко В.І. Українська народна (родинна) педагогіка про виховання здорових дітей та підготовку їх до створення сім’ї / Шахненко В.І., Набока І.Є. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 978. Сер.: Валеологія: Сучасність і майбутнє. – С.