Основні моделі виборчих систем та деякі ефекти від їхнього застосування: український контекст

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Досліджуються основні моделі виборчих систем і наслідки, до яких призводить їх використання. Основний акцент зроблено на зв’язку виборчої системи з іншими елементами політичної системи. Аналізується вітчизняний досвід застосування діаметральнопротилежних типів електоральних формул, а також феномен „диспропорційності парламенту”. За допомоги „індексу Галлахера” порівнюється рівень диспропорційності Верховної Ради України 3-7 скликань. The main models of electoral systems and consequences to which brings their use are reseqrched. The main emphasis is placed on the connection of electoral systems with other elements of political system. Domestic experience of application of opposite types of electoral formulas, and also phenomenon of „parlaiment disproportionality" are analyzed. Level of disproportionality of the Verkhovna Rada of Ukraine of 3-7 convocations is compared with the help of „Gallagher's index".

Опис

Ключові слова

виборча система, стратегічне голосування, закон Дюверже, процедура голосування, індекс диспропорційності, електоральна формула, electoral system, strategic vote, electoral formula, disproportionality index, voting procedure, Dyuverzhe's law

Бібліографічний опис

Авксентьєв А.О. Основні моделі виборчих систем та деякі ефекти від їхнього застосування: український контекст / А.О. Авксентьєв // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 1073. – 2013. – С. 32-41