Strategic scenario of an open source of sustainable development for the food system

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017-10-11

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Institute of Society Transformation (Poland; Ukraine)

Анотація

Introduction. The food system requires some transformational changes which should take into account the problem of population growth, uneven distribution of consumer resources and threatening impact of the intensive agricultural development on the environment. The purpose is to study the characteristics of the developed strategic scenarios of the food system and identify the ways and directions in the rational combination of market relations with efficient resource consumption at the national level in the implementation of the scenario of open source of sustainable development for Ukraine and Greece. Results. The article deals with the present-day food system of Ukraine, its benchmarks and opportunities to solve social, economic and environmental problems and achieve sustainable development. The authors have studied possibilities and principles of agricultural producers, as well as coordination of efforts by the government and society in choosing an open source of sustainable development scenario of the national food system. Directions to promote international cooperation and implementation innovations in the agricultural sector through a combination of close market ties with the efficient and economical resource consumption have been established. Possible directions to intensify close links between the markets for certain agricultural products and prospects of import substitution have been analysed. Practical ways to shift the demand toward economical use of food resources through measures aimed at promoting healthy lifestyles, culture of healthy food consumption, reducing the availability of animal protein and foods high in salt, sugar and fat have been grounded. Potential ways to reduce urban migration through new opportunities of agricultural sector in contrast to global trends of rapid urbanisation and the experience of other countries as to the growing prestige of the farmer’s work through cooperation with international organisations and free access to capital have been analysed. Conclusions. It has been found out that certain strategic scenarios of global food systems can be recognised in the early stages and best used at the national level. The considered algorithms of actions must be adapted according to the existing conditions at the tactical level and provide economic, environmental and social efficiency. У статті проаналізовано сучасну продовольчу систему, її орієнтири та можливості вирішувати соціальні, економічні й екологічні проблеми та досягати цілей стійкого розвитку. Досліджено можливості та принципи координації зусиль сільськогосподарських виробників, уряду та суспільства при виборі сценарію «відкритого джерела стійкого розвитку» національної продовольчої системи. Виявлено можливі способи зрушення попиту на продукти харчування у бік ресурсоощадливості через систему заходів, спрямованих на пропагування здорового способу життя, культури споживання здорової їжі, зниження доступності тваринних білків та продуктів з високим вмістом солі, цукру та жиру. Проаналізовано можливі шляхи скорочення міської міграції через нові можливості сектору сільського господарства на противагу світовим тенденціям швидкої урбанізації. Розглянуто міжнародний досвід стимулювання урядом використання джерел відновлюваної енергії за підтримки нових технологій та податкових стимулів, а також напрямки зменшення відсотку відходів та втрат продуктів харчування від загального обсягу національного виробництва.

Опис

Michael Koniordos - PhD (Economics), Professor, Piraeus University of Applied Sciences (Technological Education Institute of Piraeus), 250 Thivon & P. Ralli Str., Egaleo - Athens, 12244, Greece. Galyna Matvienko-Bilyaeva - PhD (Economics), Associate Professor, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, 9-A Nauky Ave., Kharkiv, 61166, Ukraine. Svitlana Strapchuk - PhD (Economics), Senior Lecturer, National University of Pharmacy, 53 Pushkinska Str., Kharkiv, 61000, Ukraine. Коніордос М. - кандидат економічних наук, професор, кафедра бізнес-адміністрування, Пірейський університет прикладних наук, Афіни, Греція. Матвієнко-Біляєва Г.Л. - кандидат економічних наук, доцент, кафедра підприємницької діяльності, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харків, Україна. Страпчук С.І. - кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра менеджменту і адміністрування, Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна.

Ключові слова

Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS, Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Domestic science and nutrition, food system, strategic scenario, sustainable development scenario, market relations, resource-efficient consumption, food consumption, Ukraine, Greece, продовольча система, стратегічний сценарій, сценарій стійкого розвитку, ринкові зв’язки, ресурсоефективне споживання

Бібліографічний опис

Koniordos M., Matvienko-Bilyaeva G., Strapchuk S. Strategic scenario of an open source of sustainable development for the food system = Стратегічний сценарій “відкритого джерела стійкого розвитку” продовольчої системи / M. Koniordos, G. Matvienko-Bilyaeva, S. Strapchuk // Economic Annals-XXI. – 2017. – Vol. 165, issue 5–6. – P. 56–59. – DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V165-12