Складові елементи права на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

Загальна декларація прав людини, Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод, Конституція України, елементи права на справедливий судовий розгляд

Бібліографічний опис

Бородіна М. СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ / М. Бородіна // Тези ІV Міжнародної наукової студентської конференції [«Від громадянського суспільства – до правової держави»], (Харків, 24 квітня 2009 року). – Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2009. – С. 148 – 151