Харківська радянська школа-інтернат для незрячих дітей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

У статті досліджено соціальний та культурний аспекти історії Харківської радянської школи-інтернату для сліпих дітей у другій половині ХХ ст. (50-80-ті роки), зміни в її роботі. Проведено аналіз інноваційних тифлопедагогічних методів виховання та навчання, пристосування учнів до подальшої трудової діяльності. В статье исследованы социальный и культурный аспекты истории Харьковской советской школы-интернат для слепых детей во второй половине ХХ в. (50-80-е годы), изменения в её работе. Проведён анализ инновационных тифлопедагогических методов воспитания и обучения, приспособления учащихся к последующей трудовой деятельности. The social and cultural aspects of history of the Kharkiv soviet boarding school for blind children in the second half of 20th century (50-80-ties), changes in its work were investigated. The analysis of innovational methods of tiflopedagogics in the teaching and upbringing, adaptation for a further pupils’ working activity has been done.

Опис

http://www-philosophy.univer.kharkov.ua/ua/kafedra/visn_ua/visn_15.html

Ключові слова

незрячі, повсякденність, школа-інтернат, учні, виховання, спорт, незрячие, повседневность, школа-интернат, ученики, the blind, everyday life, boarding school, pupils, upbringing, sports

Бібліографічний опис

Устименко О. М. Харківська радянська школа-інтернат для незрячих дітей / О. М. Устименко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2012. - № 1006. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 15. - C. 47-54.