Авторське створення топонімічного простору в художньо-історичному творі (на матеріалі роману Павла Загребельного «Диво»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

У цій статті зроблено спробу проаналізувати особливості авторського використання топонімів у романі «Диво» П.оЗагребельного, з’ясувати роль топонімів в оригінальній композиції твору, у якому поєднано в одній розповіді далека минувшина та сучасність, зіставляється те, що відділене майже тисячоліттям. В данной статье делается попытка проанализировать особенности авторского использования топонимов в романе «Диво» П.оЗагребельного, определить роль топонимов в оригинальной композиции произведения, в котором объединены в одном повествовании далёкое прошлое и современность, сопоставляются события, отдалённые во времени почти тысячелетием. This article attempts to analyze the characteristics of place-names in the author’s novel «Miracle» by P.оZagrebelny, the role of names in the original composition product, which combines in a single narrative the distant pas tand present, map events,separatedby almost a millennium.

Опис

http://www-philosophy.univer.kharkov.ua/ua/kafedra/visn_ua/visn_15.html

Ключові слова

топонім, топонімія, топонімічний простір, хронотоп, топоним, топонимия, топонимическое пространство, toponym, toponymy, toponymicspace, chronotope

Бібліографічний опис

Удовенко Л. О. Авторське створення топонімічного простору в художньо-історичному творі (на матеріалі роману Павла Загребельного «Диво») / Л. О. Удовенко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2012. - № 1006. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 15. - C. 105-109.