Особливості протолітичних рівноваг на поверхні катіонних наночастинок у гідрофільних та гідрофобних дисперсіях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016-03-24

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертацію присвячено встановленню особливостей протолітичних рівноваг в шарі Штерна міцел катіонних ПАР різних типів (одно- та дволанцюгових, з добавками 1-бутанолу, тощо), в обернених мікроемульсіях на основі цих ПАР, а також на позитивно заряджених поверхнях частинок гідрофобного гідрозолю нанодіамантів. Досліджувалися сульфофталеїнові та ксантенові індикатори, а також сольватохромні барвники. Значення показників уявних констант іонізації, , свідчать про схожу диференціюючу дію усіх систем на основі катіонних ПАР, при цьому значення констант, одержаних за допомогою спектрофотометричного та потенціометричного методів, узгоджуються задовільно. Розроблено підхід до оцінки константи розподілу ко-ПАР (на прикладі 1-бутанолу) між водою та псевдофазою міцел, який ґрунтується на використанні кислотно-основних індикаторів. Дослідження протолітичних рівноваг індикаторів у дванадцяти обернених мікроемульсіях на основі чотирьох катіонних ПАР, двох ко-ПАР (1-бутанол та 1-октанол) та чотирьох малополярних безперервних фаз (н-гексан, циклогексан, н-октан і хлороформ), з використанням як HBr і HCl, так і буферних сумішей в нанокраплях води дозволило після врахування низки ускладнюючих факторів виявити подібність значень потенціалу у цих системах і в прямих міцелах даних ПАР. Вивчено агрегативну стійкість гідрозолю нанодіамантів по відношенню до електролітів, концентраційну залежність розмірів агрегатів інтерпретовано за допомогою концепції періодичних колоїдних структур, а значення аніонних індикаторних барвників, що адсорбовані на поверхні колоїдних частинок, використані для оцінки потенціалу цієї поверхні.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Chemistry, Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Chemistry::Physical chemistry::Spectroscopy

Бібліографічний опис

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук 02.00.04 – фізична хімія