Міжнародна інформація та міжнародні комунікації : методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи (для здобувачів вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньо професійної програми «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Видання містить положення про організацію вивчення навчальної дисципліни, її тематичний план та структуру, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи, підсумковий тест з дисципліни для самоконтролю студентів та рекомендовану літературу. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітньо-професійна програма «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації»).

Опис

Навчальне видання

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, бакалаврський рівень, інформаційна та комунікаційна політика, глобальний інформаційний простір, інформаційне суспільство, політика держав і міжнародних організацій, політика ЄС, міжнародна інформаційна безпека, зовнішньополітичні комунікації, морально-етичні проблеми інформаційної діяльності, вища освіта

Бібліографічний опис

Міжнародна інформація та міжнародні комунікації : методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи (для здобувачів вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньо професійної програми «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) / уклад. І.М. Харченко, Л.О. Чернишова, Д.В. Миколенко. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 26 с.