Чи є майбутнє у національної держави?

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглядається місце і роль національної держави в глобальній політиці, а також проблеми, з якими національна держава стикається. Значна увага приділяється трансформації національного суверенітету в умовах глобалізації. Сьогодні національні держави не зникають, вони є найбільш універсальную та стійкою рисою сучасної цивілізації. Наводяться аргументи щодо того, що певне розмивання державного суверенітету не означає зникнення національної держави.

Опис

Ключові слова

національна держава, державний суверенітет, глобалізація

Бібліографічний опис

Зайдель М.І. Чи є майбутнє у національної держави? / М.І. Зайдель // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна / Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. – Х. : Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 885: сер. «Питання політології», вип. 16. – С. 175 – 179